INFORMUOJAME

 

Dėl euro įvedimo nuo 2015 m. sausio 15d. nebus platinami vienkartiniai nutrinami transporto priemonių

stovėjimo bilietai (1, 2, 3 litų nominalo), jie galios iki teisės aktuose nustatyto termino pabaigos.